0232 376 70 60
Sağlık Raporu İçin
0532 658 80 61
Sağlık Raporu İçin
0533 011 70 69
İş Güvenliği Hizmetleri İçin

Aylık İSG Hizmet Sürenizi Hesaplayın

izmir işe giriş sağlık raporu

işe giriş sağlık raporu

6331 sayılı yasa kapsamında işe yeni başlayacak olan personelin, işyeri hekimleri tarafından verilen sağlık raporunu almaları zorunlu kılınmıştır. İşçi Sağlık OSGB olarak, İzmir işe giriş sağlık raporu hizmeti vermekteyiz.

izmir işyeri hekimliği

işyeri hekimliği

İş yerinde görev yapan personelin sağlık gözetiminin yanı sıra çalışma ortamının sağlık koşullarına uygun olması için işverene rehberlik etmesi işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

izmir iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde, iş yerlerindeki kazaların engellenmesi için alınacak tedbirler ile ilgili personel bilinçlendirilmekte ve iş yerindeki çalışma ortamı daha güvenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

İzmir OSGB Firmaları

Her meslek, faaliyet gösterdiği iş sahasına göre çeşitli riskler içermektedir. Meslekler içerdiği risklere göre kendi içerisinde az tehlikeli, orta tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır. İzmir OSGB firmaları , mesleklerin içerdiği riskleri engellemek ve bu risklerin tehlikelerinden çalışan işçileri korumak için çalışmalarını kaliteli ve bilinçli hizmet anlayışıyla yürütmektedir. Ayrıca çalışma koşullarının en yüksek seviyede sağlıklı olması ve çalışanları olumsuz koşullardan korumak için faaliyet göstermektedir. İzmir OSGB firması hizmetlerinin önemli bir hedefi de işveren ve işçi arasında en mükemmel uyumun sağlanmasına yardımcı olarak çalışma veriminin artırılmasıdır. izmir OSGB hizmetleri, çalışanların sadece fiziki sağlıklarının değil, ruhsal sağlıklarının korunması içinde hizmet vermektedir.

İzmir bölgesinde sağlık ve iş güvenliği alanında verilen hizmetleri çağdaş ve uluslararası standartlara taşımayı hedefleyen İzmir İşçi Sağlık OSGB hizmetleri, iş güvenliği eğitim hizmetlerini geliştirerek ve bu alanda uzmanlaşarak etkin hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bunun içinde kendisini sürekli yenileyerek, rekabete kapatmayarak, iş yeri sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bölgesinde yaygınlaşması için çaba göstererek eğitim, danışma ve hizmet verici olarak etkili ve çağdaş bir hizmet vermeyi hedeflemektedir.

izmir osgb

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yani osgb firmaları, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet vermektedir. İzmir OSGB firmaları gerekli donanıma sahip ve uzman personeliyle İzmir’de faaliyet gösteren işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet veren firmalardır. İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin çalıştırılması zorunludur. İşyerleri bu İSG profesyonellerini kendi sigortası kapsamında çalıştırabileceği gibi izmir osgb firmaları aracılığıyla da hizmet alarak bu hizmeti işyerlerinde verebilmektedir.

Hizmetlerimiz

işe giriş sağlık raporu

Sağlık durumunun o işi yapmaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi.

işyeri hekimi

İşyeri personelinin sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için görev yapar.

iş güvenliği uzmanı

Çalışma ortamını denetleme, risk durumunu değerlendirme, bilgilendirme ve eğitimler düzenler.

risk analizi

İşin yürütülmesinden kaynaklanan birtakım risklerin gerçekleşme ihtimaline karşı önlemler alır.

acil durum eylem planı

İş yeri yangın, patlama vb. durumlar ile karşılaştığı zaman hazırda olan acil eylem planı uygulanır.

acil durum tatbikatı

Acil durum eylem planının belirli aralıklar ile işyerinde uygulanması, tatbikatının yapılması gerekmektedir.

iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu konularında personele verilen eğitimlerdir.

ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu

Maden, inşaat, yapı işleri, kazı işleri gibi çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde çalışabilmek için verilen rapordur.

Müşteri Görüşleri

Referanslar

İzmir İşçi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İşyeri Hekimliği
İş ve İşçi Güvenliği Eğitimi
İşe Giriş Sağlık Raporu