İzmir OSGB Firmaları

izmir osgb firmaları
izmir osgb firmaları

İzmir OSGB Firmalarına Nasıl Ulaşılır?

İzmir OSGB firmaları da 2021 Ekim ayı itibariyle toplamda 167 Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmalarıyla İzmir’de faaliyet gösteren işyerlerine bu hizmeti sunmaya devam etmektedir. İzmir’de faaliyet gösteren 167 Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmasının güncel listesine ulaşmak için İSG-Katip sistemi kullanılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri gereğince OSGB firmalarının hizmet alanları kuruldukları il ve o ile sınır komşu illerle sınırlandırılmıştır. Bu yönetmelik kapsamında İzmir OSGB firmalarının yetki alanları İzmir’in yanı sıra İzmir’e sınır komşu iller olan Manisa, Aydın ve Balıkesir ile sınırlıdır. İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi firmaları, yetki alanları kapsamında sektörel deneyimi olan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, hemşire gibi diğer sağlık personelleriyle İzmir’de faaliyet gösteren işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermektedir.

İzmir’de OSGB Sektöründe Kaç Personel Görev Yapar?

İzmir’de faaliyet gösteren OSGB firmalarında, Ekim 2021 yılı verileri itibariyle toplamda 7613 iş güvenliği uzmanı personeli görev yapmaktadır. İzmir’de görev yapan iş güvenliği uzmanlarının 1211 kişisi A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahipken, 1398 kişisi B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine, 2755 kişisi C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine, 174 kişisi ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi belgesinin her ikisine sahiptir. Ayrıca Ekim 2021 verileri itibariyle İzmir’de görev yapan işyeri hekimi sayısının 2075 kişi olduğu, iş güvenliği ve sağlığı alanında görev yapan diğer sağlık personelinin sayısının ise 1073 kişi olduğu görülüyor.

İzmir İş Kazalarında İkinci Sırada

İzmir’in iş güvenliği bakımından diğer illerle kıyaslandığı zaman iyi bir durumda olduğu söylenemez. 2017 yılı SGK istatistikleri incelendiği zaman ülkemizde meydana gelen iş kazası sayısının toplamda 359653 olduğu görülür. Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının illere göre dağılımında İzmir, toplamda 31024 iş kazasıyla İstanbul’un ardından ikinci sıradadır. Ayrıca 2017 yılı içerisinde ülkemizde meydana gelen iş kazalarında toplamda 1633 kişi yaşamını yitirmiştir. İzmir, ölümle sonuçlanan iş kazalarında ise 95 kişiyle İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sıradadır.

izmir osgb firması
izmir osgb firması

İzmir OSGB Firmaları Ne İş Yapar?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) firmaları, bünyesindeki uzman personelle iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren firmalar olarak bilinmektedir. İzmir OSGB firmaları, İSG Katip modül sistemi üzerinden yapılan sözleşmeyle işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği uzmanları görevlendirmekte ve bu görevlendirmenin uzman tarafından onaylanmasıyla hizmet başlamış sayılmaktadır. İSG uzmanları tarafından işyerindeki tehlike sınıflandırması dikkate alınarak alınacak bütün tedbirler teker teker listelenmekte, listelenen tehlike ve önlemlere dair verilmesi gereken eğitimler belirlenmektedir. İSG uzmanları, işyerindeki faaliyetlerini işyeri hekimi ve diğer sağlık personeliyle koordineli olarak gerçekleştirir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin koordineli bir şekilde verilmesinden yetki alanı kapsamında bütün uzmanlar sorumludur.

İzmir OSGB Firmaları

İzmir OSGB firmalarının işyerlerinde sorumlu olduğu alanlar ise şöyle sıralanabilir;

  • Acil durum eylem planı
  • İş güvenliğine dair eğitimlerin belirlenmesi
  • Risk değerlendirmesi
  • Yıllık çalışma planının hazırlanması
  • Patlamadan korunma dokümanının hazırlanması
  • Yıllık eğitim planının yapılması
  • Nihai değerlendirme raporunun hazırlanması
  • Sahada sürekli gözetim yapılması
  • İşyerinde sağlığı ve güvenliği tehdit eden unsurların değerlendirilmesi

İzmir OSGB Firmaları Hangi Unvanla Çalışır?

İzmir OSGB firmaları faaliyetlerini Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri unvanıyla sürdürmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlığı alanında faaliyetlerini sürdüren İzmir OSGB firmalarının yıl içerisinde gösterdiği faaliyetler online olarak Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınmaktadır. İzmir OSGB firmalarının faaliyetlerine dair istatistikler belirlenirken de online ortamdan alınan veriler kullanılmaktadır.

İzmir’de faaliyet gösteren şirket ve işyerlerinin yasalar kapsamında OSGB hizmeti alması zorunluysa, İzmir’de faaliyet gösteren OSGB firmalarından herhangi biriyle iş sözleşmesi yapması gerekmektedir. Bu sözleşmenin yasalara uygun bir şekilde yapılmasının ardından şirket ya da firmalar hizmet almaya başlamakla birlikte kendilerine düşen sorumlulukları da yerine getirmek durumundadırlar. İzmir OSGB firmalarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir bakıma danışmanlık hizmeti verdiği söylenebilir. OSGB hizmeti alan şirket ya da firmaların, OSGB firması tarafından görevlendirilen uzmanların belirttiği iş sağlığı ve güvenliğine dair her türlü tedbiri almak ve eğitimleri vermek zorunluluğu vardır. Bu sayede şirket ya da firma, iş sağlığı ve güvenliği bakımından mevzuata uygun hale gelmiş olur. İş güvenliği uzmanı alınması gereken tedbirleri ve verilmesi gereken eğitimleri işyeri yetkilisiyle paylaşmakla birlikte yazılı olarak da bildirmektedir. İş güvenliği uzmanı tarafından işyeri yetkilisine yazılı bildirim yapıldıktan sonra iş güvenliği uzmanı, gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı ve eğitimlerin verilip verilmediği hususunda danışman ve raporlaştırıcı olarak görev almaktadır.

İzmir’deki OSGB firmaları bu sayede işyerinin gerekli olan her türlü tedbiri almasına destek olmakta ve ilgili Bakanlığa karşıda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. OSGB hizmeti alan şirket ya da firmada herhangi bir iş kazası meydana geldiğinde ya da işçi sağlığı açısından risk teşkil eden meslek hastalıklarında, gerekli faaliyetlerin yürütülüp yürütülmediği incelenmektedir. İş güvenliği uzmanı tarafından belirtilen tedbirlerin alınmaması ve eğitimlerin verilmemesi halinde herhangi bir olumsuzlukta sorumlu olarak işyeri temsilcisi görülmektedir. İşyerinin tehlike sınıfına göre gerekli tedbirlerin alınması ve eğitimlerin verilmesinde İSG uzmanlarının ihmali varsa, İSG uzmanları da bir takım yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.

Önceki İçerikİşe Giriş Sağlık Raporu
Sonraki İçerikİzmir’de İşe Giriş Sağlık Raporu Nerden Alınır