0232 376 70 60
Sağlık Raporu İçin
0532 658 80 61
Sağlık Raporu İçin
0533 011 70 69
İş Güvenliği Hizmetleri İçin

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İzmir İşçi Sağlık OSGB > Hizmetler > İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
izmir iş güvenliği uzmanı

6331 sayılı yasa kapsamında işverenler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işçilerine sağlamakla yükümlü tutulmuştur. İş güvenliği uzmanı ve hizmeti de iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamına girmektedir. İş güvenliği uzmanlığı ve hizmetlerinin belirli kriterlere uyularak verilmesi gerekmektedir. Bu kriterler, Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Söz konusu yönetmelik ile belirlenen kriterlere göre C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi olanlar az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi olanlar da bütün tehlike sınıflarında görev alabilmektedir. Bir iş yerinde birden fazla iş güvenliği uzmanının görev yapması gerekiyorsa, iş yerinin tehlike sınıfına giren belgeye tam süreli görev yapan iş güvenliği uzmanının sahip olması yeterli görülmektedir.

İzmir OSGB hizmetleri iş güvenliği hizmetleri arasında iş yerine rehberlik etmek, iş yerinin çalışma ortamını gözetmek ve denetlemek, iş yerinin risk durumunu değerlendirmek, iş yerine bilgilendirme, eğitim ve kayıt hizmetleri vermek ve ilgili birimlerle iş birliğinin sağlanması da yer almaktadır.