0232 376 70 60
Sağlık Raporu İçin
0532 658 80 61
Sağlık Raporu İçin
0533 011 70 69
İş Güvenliği Hizmetleri İçin

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İzmir İşçi Sağlık OSGB > Hizmetler > İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
iş sağlığı güvenliği eğitimleri izmir

İş yerinde görev yapan personele iş güvenliği ile ilgili kuralların ve iş kazalarından nasıl korunulması gerektiğinin öğretilmesini hedefleyen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine İzmir OSGB firmaları büyük önem vermektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde iş yerlerindeki kazaların engellenmesi için alınacak tedbirler ile ilgili personel bilinçlendirilmekte ve iş yerindeki çalışma ortamı daha güvenli hale getirilmektedir. İş güvenliğini bir kültür olarak işçilere yerleştirmeyi hedefleyen bu eğitimlerde, personelin bilgisinin artmasının yanı sıra bu bilgilerin pekiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; iş sağlığı ve güvenliğinin tanımını, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili geliştirilen yeni yaklaşımları ve temel prensipleri, yasal mevzuatı ve içeriği, iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu, iş sağlığı ve güvenliği hakkında işverenin, devletin ve işçilerin üstüne düşen görev sorumlulukların yanı sıra kaza sebeplerinin analizinin nasıl yapılacağını, iş kazası ya da meslek hastalıklarından kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların neler olduğunu, kişisel koruyucu donanımların neler olduğunu ve bu donanımların nasıl kullanılacağını ile fiziksel faktörler ve termal konfor koşullarının neler olduğunu kapsamaktadır.