0232 376 70 60
Sağlık Raporu İçin
0532 658 80 61
Sağlık Raporu İçin
0533 011 70 69
İş Güvenliği Hizmetleri İçin

İşe Giriş Sağlık Raporu

İzmir İşçi Sağlık OSGB > Hizmetler > İşe Giriş Sağlık Raporu
işe giriş sağlık raporu izmir

6331 sayılı yasa kapsamında işe yeni başlayacak olan personelin, işyeri hekimleri tarafından verilen sağlık raporunu almaları zorunlu kılınmıştır. İşe giriş sağlık raporunu iş yerinde staj yapacak olan personelin alması da zorunludur. Bu nedenle meslek liseleri ve üniversite öğrencileri de staj yapacakları iş yerlerine başlamadan önce normal başlayacak olan personel gibi işe giriş sağlık raporu almalıdır.

İşe giriş sağlık raporu, sağlık durumunun o işi yapmaya elverişli olduğunun belirlenmesi için alınmaktadır. İzmir OSGB hizmetleri, işe girişte ana belgelerden biri olarak kabul edilen ve işçi güvenliği açısından büyük önem taşıyan işe giriş sağlık raporunun, işçi ve iş yeri güvenliği açısından büyük önem taşıdığının bilincindedir. İşe giriş sağlık raporunun doğru ve büyük bir titizlikle yapılan muayene sonucunda verilmesi gerekmektedir.

İş yeri sağlık raporu işe başlangıçta, iş değiştirildiği zaman, iş kazasından, meslek hastalıklarından ya da sağlık problemlerinden dolayı tekrarlanan işte uzaklaştırmaların ardından işe yeniden başlangıçta istenmektedir. Ayrıca işin niteliği, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin devam süresi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda işe giriş sağlık raporu alınmalıdır.