0232 376 70 60
Sağlık Raporu İçin
0532 658 80 61
Sağlık Raporu İçin
0533 011 70 69
İş Güvenliği Hizmetleri İçin

Acil Durum Tatbikatı

İzmir İşçi Sağlık OSGB > Hizmetler > Acil Durum Tatbikatı
acil durum tatbikatı

İş yerlerinin acil durum eylem planı hazırlaması maalesef tek başına yeterli olmamaktadır. Acil durumlarla ne zaman karşılaşılacağı belli olmadığı için hazırlanan acil durum eylem planının belirli periyotlarla tatbik edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu tatbikatların yapılmasının kesinlikle ihmal edilmemesi gerekmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki acil durum eylem planından daha önemli olan bu planın uygulama mantığının işçilere kavrattırılmasıdır.

Acil durum tatbikatında bir diğer önemli husus ise bu tatbikatlar esnasında acil eylem planında var olan eksikliklerin belirlenmesidir. Bu eksiklikler belirlendikten sonrada acil durum eylem planı yenilenerek eksiklikler giderilmelidir. Bu eksikliklerin giderilmesi ihmalleri engellediğinden can kayıplarının ve büyük zararların önüne geçilmektedir.