0232 376 70 60
Sağlık Raporu İçin
0532 658 80 61
Sağlık Raporu İçin
0533 011 70 69
İş Güvenliği Hizmetleri İçin

Risk Analizi

risk analizi hizmeti

İş yerlerindeki çalışma koşullarından ya da işin yürütülmesinden kaynaklanan birtakım risklerin gerçekleşme ihtimaline risk analizi denir. İş yerindeki bu risklerden dolayı çoğu iş yerlerinde iş kazaları meydana gelmekte ve meslek hastalıkları görülmektedir. İş kazalarının gerçekleşmemesi ve meslek hastalıklarının görülmemesi için alınan bütün güvenlik tedbirleri risk analizi kapsamındadır. İşverenlerin risk analizi yaptırmaları 2013 yılı itibariyle 6331 sayılı yasa kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

İş yerlerindeki çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yasayla zorunlu hale getirilmesinden sonra iş yerlerinde belirsizliklerin ve tehlikelerin tespit edilmesi, risk analizinin yapılması ve olası risklerin değerlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. İş yerlerindeki risklerin ve belirsizliklerin tehdit oluşturmaması için yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen veriler çok önemlidir. İzmir OSGB hizmetleri, riskin tamamen sıfırlanamayacağının farkında olsa da risk analizi sayesinde riskin en aza indirilebileceğinin bilincindedir.

Risk yönetimi için olası tehlike ve belirsizliklerin analiz edilerek tespit edilmesi gerekmektedir. Olası risklerin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması içinde risk analizi olmazsa olmazdır. Yine iş yerlerinde farklı departmanlar varsa, risk analizinin her departman için ayrı yapılması zorunludur. Risklerin analiz edilmesinden sonra elde edilen verilerin etki büyüklüğü dikkate alınarak yapılan sıralama doğrultusunda kontrol amaçlı planlama yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Riskin sıfıra indirgenmesi mümkünse risk sıfıra indirilir. Eğer böyle bir şey mümkün değilse de riskin en aza indirgenmesi için gerekli çalışmalar zamanında yapılmalıdır. Riskin en asgariye indirilmesi için yapılan tüm planların uygulaması işveren tarafından yapılır. Ayrıca bu planların takibi düzenli olarak yapılmalıdır. Herhangi bir aksaklık tespit edilirse de derhal önleyici tedbirlere başvurulur. Gerekli kişilerin belli eğitimlerden geçirilmesi de ihmal edilmemelidir.